Startsida – Etusivu

Välkommen till Österbottens Taxklubbs hemsida

Tervetuloa Pohjanmaan Mäyräkoirakerhon kotisivulle

OBS; OBS !!!!!

HUOM !!!

ÅRSMÖTE !!!

Solf Gästgiveri gård lördag 18.2 kl 14.00
Solfvägen 199, 65450 Solf
 
Strax efter, ca kl 15.00-15.30 har vi beställt möjlighet att avnjuta vikingamiddagen i trevlig
samvaro.
Kostnad för middagen betalar var och en själv, 26 €.
Meddela senast 15.2. 2017 till Hans botnia.plant@
tawi.fi antal personer som önskar äta vikingamiddagen
VUOSIKOKOUS !!!
Sulvan Kestikievari
Lauantai 18.2. klo  14:00
Sulvantie 199 65450 Sulva
HETI KOKOUKSEN JÄLKEEN on mahdollista omalla kustannuksella (26 €) nauttia viikinkityylisestä päivällisestä hyvässä seurassa
Ilmoita viimeistään 15.2. 2017 Hansille botnia.plant@
tawi.fi lukumäärä ihmisiä jotka haluavat syödä päivällisen

Nu är det dags att sända in hundarnas resultat för fjolåret – det finns en del vandringspriser och utmärkelser som ska delas ut till duktiga taxar! Sändes till sekreteraren på e-post: botnia.plant@tawi.fi eller per post till  Margareta Wickman, Björnåsvägen 197, 64610 Övermark, inom januari månad. Det är på ägarens ansvar att resultaten sänds in…

Nyt on aika ilmoittaa koirasi viime vuoden tulokset – löytyy kiertopalkinnot y.m jotka jaetaan ansatuille koirille. Lähetä sihteerille sähköpostina:botnia.plant@tawi.fi  tai postitse:  Margareta Wickman, Björnåsvägen 197, 64610 Övermark, tammikuun sisällä. Koiranomistaja on itse ilmoitettava tulokset…

Klubben har nu en egen FACEBOOK-sida, sök på t.ex. Österbottens taxklubb och ansök om insläpp i den slutna gruppen

Länk till gruppen – LInkki Ryhmään

Kerholla on nyt oma FACEBOOK-sivu. Etsi esim ” Österbottens taxklubb” hakusanoilla ja liity suljettuun ryhmään.

ÖTK har inlett ett samarbete med ÖNTK = Övre Norrlands Taxklubb i Sverige, första steget är  utbyte av information om aktiviteter i respektive klubb. Finns intresse så kan samarbetet kanske utökas småningom…Info om ÖNTK:s aktuella aktiviteter finns i egen underflik

PMK tekee yhteistyöta ÖNTK:N (Övre Norrlands Taxklubb) kanssa. Näin alussa vaihdetaan tietoa yhdistyksien toiminnasta. Jos kiinnostusta löytyy niin yhteistoiminta voidaan tulevaisuudessa laajentaa. Tietoa ÖNTK:n ajankohtaisesta toiminnasta löytyy omassa alasivustosta

 

 

Ändring i regler för vandringspris: (Gäller från och med 1.1.2013)

Årets Unghund

Vid lika poäng premieras den mångsidigaste hunden, vid fortsatt lika poäng premieras den yngre hunden.

Vandringspriset för tax över 4 år

Vid lika poäng premieras den mångsidigaste hunden.

Tillägg till antagande av medlemmar som ej kommer via FTK :

Eftersom ÖTK-PMK är en rasklubb kan endast taxägare antas som medlemmar och företrädet till prov gäller endast taxar.