Startsida – Etusivu

Välkommen till Österbottens Taxklubbs hemsida

Tervetuloa Pohjanmaan Mäyräkoirakerhon kotisivulle

Österbottens Taxklubb ordnar drevprov hösten 2020 enligt följande:

7.11 Provplats Larsmo Överdomare Pekka Hautamäki. Anmälan 01 – 31.10 till Anu Koivukoski tel 0407761180 eller email kp-anu.koivukoski@anvianet.fi  Deltagaravgift 50€.

5.12 Larsmo Överdomare Teija Multaniemi. Anmälan 02 – 27.11 Johanna Koivusipilä tel 040-1538002 email Johanna.koivusipila@boliden.com Deltagaravgift 50€

Förutom detta finns det möjligt att delta i säsongprov skall anmälas till någon av våra Överdomare ring Käld Tommy 0500190088 eller Johanna Koivusipilä 0401538002 för ytterligare information.

Pohjanmaan mäyräkoirakerho järjestää ajokokeita kaudella 2020- 2021 seuraavasti:

7.11. Koepaikka Luoto. Ylituomari Pekka hautamäki. Ilmoittautuminen 01 – 31.10 Anu Koivukoskelle puh. 0407761180 tai s.posti kp-anu.koivukoski@anvianet.fi . Osallistumismaksu 50€

5.12 Koepaikka Luoto Ylituomari Teija Multaniemi. Ilmoittautuminen 02 – 27.11 Johanna Koivusipilälle puh. 040-1538002 tai s.posti Johanna.koivusipila@boliden.com .Osallistumismaksu 50€

Tämän lisäksi voi ilmoittautua koko kauden kestävään ajokokeeseen. Tähän pitää ilmoittautua jollekulle meidän ylituomareille. Souita Tommy Käldille   0500190088 tai Johanna Koivusipilälle 0401538002 saadaksesi lisää infoa tästä.

 

OBS!!!
Ordf/Puhj
Tommy Käld
Perjönsvägen 2   68500  Kronoby
0500 – 190 088
Viceordf/varapuhj.
Anu Koivuskoski
Härmälänkuja 11    67400  Kokkola
040 – 776 1180
Kassör/rahastonh.
Johanna Koivusipilä
Skrikontie 29  68410 Alaveteli
040 – 153 8002
Sekreterare/Sihteeri
Jaana Nikulainen
Klockarevägen 28    68600  Jakobstad
044-239 4518
Medlem/Jäsen
Jan-Olof Sundqvist
Suppleanter
Jan Sjölund och Pasi Sandvik.

Tidpunkt för ansökning av priser och utmärkelser för dina hundar är inom januari månad. Utdelas på årsmötet

Aika hakea koirillesi palkintoja  on tammikuun aikana. Palkinnot jaetaan vuosikokouksen yhteydessä

Klubben har nu en egen FACEBOOK-sida, sök på t.ex. Österbottens taxklubb och ansök ominsläpp i den slutna gruppen

Länk till gruppen – LInkki Ryhmään

Kerholla on nyt oma FACEBOOK-sivu. Etsi esim ” Österbottens taxklubb” hakusanoilla ja liity suljettuun ryhmään.

 

 

 

Ändring i regler för vandringspris/Kiertopalkintojen sääntömuutokset: (Gäller från och med 1.1.2013)

Årets Unghund/vuoden Nuori koira

Vid lika poäng premieras den mångsidigaste hunden, vid fortsatt lika poäng premieras den yngre hunden. Tasapisteiden tulessa kysymykseen palkinnon voittaa nuorempi koira

Vandringspriset för tax över 4 år/Yli 4-vuotiaiden mäyräkoirien kiertopalkinto

Vid lika poäng premieras den mångsidigaste hunden./ Tasapisteiden tulessa kysymykseen palkinnon voittaa monipuolisempi koira

Tillägg till antagande av medlemmar som ej kommer via FTK :

Lisäys koskien jäsenanomuksia jotka eivät tule SMK kautta :

Eftersom ÖTK-PMK är en rasklubb kan endast taxägare antas som medlemmar och företrädet till prov gäller endast taxar./ Koska ÖTK-PMK on rotukerho voidaan aonoastaan hyväksyä mäyräkoiranomistajia jäseniksi ja etusija kokeisiin koskee ainoastaan mäyräkoiria